Projekty realizowane z udziałem środków UE  

 

PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA

I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

DZIAŁANIE

I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE

PODDZIAŁANIE

I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, TYP PROJEKTU 1

TYTUŁ PROJEKTU

Prace B+R nad opracowaniem mechanizmów autorskiego narzędzia Lightscape Customer Perspective PR.

 

 

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac B+R w zakresie opracowania mechanizmów i algorytmów, które na etapie wdrożeniowym zostaną wykorzystane do stworzenia narzędzia informatycznego umożliwiającego mierzenie i analizę skuteczności prowadzonych działań PR i marketingu. Produkt przyczyni się do podniesienia efektywności działań prowadzonych przez agencję – umożliwi ich precyzyjny pomiar, będzie generować statystyki i rekomendacje do optymalizacji strategii.

 

Celem projektu B+R jest opracowanie nowych mechanizmów, algorytmów, systemów przetwarzania danych i analiz, w szczególności:

1. Centralny system analizy zbieranych danych nt. efektów działań PR dla klientów agencji z wykorzystaniem mechanizmów big data i wielowymiarowych analiz danych (na podstawie danych o publikacjach; analizie zgodności działań ze strategią marketingu)

2. Definiowanie strategii marketingowej i PR wraz określaniem fraz i słów kluczowych w oparciu o zaawansowane analizy

3. Generowanie rekomendacji do modyfikacji/ optymalizacji strategii, interpretacji danych i ich prezentacji.

4. Zwiększenie konkurencyjności względem płatnych działań reklamowych (SEO), poprzez umożliwienie raportowania wyników działań PR, nie tylko w postaci ilości wypracowanych publikacji oraz ich AVE (ekwiwalentu reklamowego).  Przeprowadzone działania pozwolą na raportowanie i ocenę jakości działań PR- dostarczanych publikacji w świetle ich wpływu na widoczność marki klienta oraz jego kluczowych komunikatów w Internecie.

 

 

Projekt jest osadzony w podstawowej działalności Wnioskodawcy. Realizacja prac B+R pozwoli na osiągnięcie nowego standardu świadczonych usług.

Wartość Projektu: 1 316 337,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 863 030,00 PLN

 

indeks

© 2017

Created by Kamila Blecka 100 Sp. z o.o. www.kb-portfolio.eu