PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA

II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIE

2.3 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIE

2.3.1: Innowacje w MŚP

TYTUŁ PROJEKTU

Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych związanych z opracowaniem nowych metod analizy i pomiaru efektów działań content marketingowych w Internecie z wykorzystaniem mechanizmów profilowania.

Przedmiotem Projektu jest zakup rozwiązania teleinformatycznego obejmującego dostarczenie docelowych, w pełni funkcjonalnych narzędzi teleinformatycznych, które funkcjonować będą w ramach platformy dostępnej online poprzez przeglądarkę internetową. Platforma przeznaczona będzie do pomiaru i zarządzania realizowanymi działaniami w zakresie cyfrowego Public Relations w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Umożliwiać będzie pomiar działania uplasowanych treści w czasie dostępnych w mediach internetowych z określaniem efektywności ich działania zgodnie z profilowaniem (mechanizm opracowany w ramach projektu B+R). Wykonawca wykorzysta do opracowania docelowego produktu dostarczone przez Zamawiającego wyniki zrealizowanego projektu B+R, dotychczas w całości finansowanego ze środków własnych Wnioskodawcy pt. “Opracowanie nowych metod analizy i pomiaru efektów działań content marketingowych w Internecie z wykorzystaniem mechanizmów profilowania.” Wyniki projektu w postaci opracowanego know-how, komponentów, algorytmów i funkcji zostaną ze sobą połączone, osadzone w określonym środowisku teleinformatycznym.

Głównym odbiorcą i beneficjentem projektu będzie Wnioskodawca, który dla swoich klientów –podmiotów zlecających kampanie marketingowe w mediach internetowych -będzie posiadać narzędzie umożliwiające pomiar umieszczonych treści z funkcjami profilowania rezultatów. Pozwoli to Agencji realizowanie działań marketingu na wyższym poziomie, tj. poprzez bardziej precyzyjne docieranie do grupy docelowej i dostarczanie nabywcom usług o wyższej efektywności marketingowej.

Wartość Projektu: 735 540,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 508 300,00 PLN

 

 

indeks

PROGRAM  OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OŚ  PRIORYTETOWA

I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

DZIAŁANIE

I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE

PODDZIAŁANIE                             

I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, TYP PROJEKTU 1

TYTUŁ PROJEKTU

Prace B+R nad opracowaniem mechanizmów autorskiego narzędzia Lightscape Customer Perspective PR.

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac B+R w zakresie opracowania mechanizmów i algorytmów, które na etapie wdrożeniowym zostaną wykorzystane do stworzenia narzędzia informatycznego umożliwiającego mierzenie i analizę skuteczności prowadzonych działań PR i marketingu. Produkt przyczyni się do podniesienia efektywności działań prowadzonych przez agencję – umożliwi ich precyzyjny pomiar, będzie generować statystyki i rekomendacje do optymalizacji strategii.

Celem projektu B+R jest opracowanie nowych mechanizmów, algorytmów, systemów przetwarzania danych i analiz, w szczególności:

1. Centralny system analizy zbieranych danych nt. efektów działań PR dla klientów agencji z wykorzystaniem mechanizmów big data i wielowymiarowych analiz danych (na podstawie danych o publikacjach; analizie zgodności działań ze strategią marketingu)

2. Definiowanie strategii marketingowej i PR wraz określaniem fraz i słów kluczowych w oparciu o zaawansowane analizy

3. Generowanie rekomendacji do modyfikacji/ optymalizacji strategii, interpretacji danych i ich prezentacji.

4. Zwiększenie konkurencyjności względem płatnych działań reklamowych (SEO), poprzez umożliwienie raportowania wyników działań PR, nie tylko w postaci ilości wypracowanych publikacji oraz ich AVE (ekwiwalentu reklamowego).  Przeprowadzone działania pozwolą na raportowanie i ocenę jakości działań PR- dostarczanych publikacji w świetle ich wpływu na widoczność marki klienta oraz jego kluczowych komunikatów w Internecie.

Projekt jest osadzony w podstawowej działalności Wnioskodawcy. Realizacja prac B+R pozwoli na osiągnięcie nowego standardu świadczonych usług.

Wartość Projektu: 1 316 337,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 863 030,00 PLN

 

indeks


Agencja Lightscape rozpoczęła współpracę z markami OCRK, INELO, GBOX oraz 4Trans – liderami usług i rozwiązań IT związanych z rozliczeniami, kontrolą czasu pracy kierowców i telematyką, świadczącymi kompleksowe usługi outsourcingowe wspierające funkcjonowanie i rozwój firm transportowych w Polsce i na świecie. Zespół agencji odpowiada m.in. za doradztwo strategiczne i kryzysowe marek, media relations, wsparcie działań marketingowych, komunikację wewnętrzną oraz videomarketing. 

 


Po udanej realizacji projektu BiznesUp! design made in Poland, w którym udział wzięło 40 wyjątkowych polskich marek, Agencja Lightscape obejmuje opieką kolejne podmioty z branży projektowej. W listopadzie trzy rodzime marki: Targi ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA, 3DPROJEKT architektura oraz Wytwórnia Joanna Fabicka dołączyły do grona firm współpracujących z agencją. Opieką nad Klientami zajmuje się zespół pod nadzorem Pauliny Kunickiej, senior account executive. 

 


Agencja Lightscape nawiązała współpracę ze spółką Noble Finance. Noble Finance S.A. jest nowoczesną firmą, która oferuje usługi związane z finansowaniem pojazdów. Uproszczone procedury, minimum formalności oraz szybkość decyzji to kluczowe aspekty, którymi Noble Finance kieruje się podczas współpracy ze swoimi Klientami. 


Agencja Lightscape nawiązała współpracę z Polskim Związkiem Zarządzania Wierzytelnościami, organizacją, której misją jest dbanie o interesy i reprezentowanie podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami oraz promowanie najwyższych standardów etycznych. 


Agencja Lightscape nawiązała współpracę z Intrum sp. z o.o., wchodzącą w skład Grupy Intrum, lidera rynku zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji w Europie. Agencja prowadzi kompleksowe działania komunikacyjne na rzecz Klienta, odpowiadając m.in. za: komunikację zewnętrzną i wewnętrzną spółek Grupy w Polsce, jak również wspierając jej zespół poprzez doradztwo kryzysowe i strategiczne. 

Grupa Intrum to międzynarodowa marka ze szwedzko-norweskimi korzeniami, która istnieje na rynku od ponad 100 lat. Jest światowym liderem w branży windykacji, obecnym w 24 krajach w Europie.

 


Na zlecenie Łódź Art Center, organizatora Łódź Design Festival, zrealizujemy międzynarodowy projekt, którego celem jest promocja polskiego designu w Europie i na świecie. Koncepcja zakłada m.in. kompleksową organizację dwudniowego forum „BiznesUp! design made in Poland”, przygotowanie wystawy prezentującej potencjał polskiego wzornictwa, kompleksowe działania promocyjne w kraju i za granicą oraz kampanie outdoor w wybranych miastach Polski. Wszystkie działania prowadzone będą od marca do listopada 2018 roku.


Już po raz drugi współpracujemy z Linux Polska w ramach obsługi medialnej konferencji Open Source Day. Jesteśmy odpowiedzialni za relacje z mediami ogólnopolskimi, branżowymi oraz biznesowymi, pozyskanie patronów medialnych, a także za promocję ekspertów biorących udział w wydarzeniu.


16 stycznia mieliśmy przyjemność przeprowadzenia warsztatów w czasie spotkania HR Time, integrującego łódzką branżę HR. Nasi eksperci podzielili się wiedzą na temat tego w jaki sposób działania PR mogą pomóc w budowaniu silnej marki pracodawcy i zdobyciu przewagi nad konkurencją w ‘wojnie o talenty’.


W październiku 2017 roku w Centrum Handlowo - Rozrywkowym Sukcesja w Łodzi odbyło się Fashion Industry Days, wydarzenie integrujące modę z biznesem. Agencja Lightscape była odpowiedzialna za opracowanie i realizację planu komunikacji eventu w mediach ogólnopolskich, branżowych oraz lokalnych, jak również na portalach społecznościowych: Facebook i Instagram.


Z początkiem grudnia, agencja Lightscape rozpoczęła współpracę z Waryński S.A. Agencja odpowiada za realizację kompleksowych działań komunikacyjnych.


Od czerwca do października 2017 roku agencja Lightscape współpracowała z Łódź Design Festival, międzynarodowym festiwalem designu, organizowanym w Łodzi od 2007 roku. Zespół wspierał działania Łódź Design Festival podczas 11 edycji wydarzenia, które odbywało się w dniach 3-8 października pod hasłem przewodnim OD.NOWA.


W listopadzie agencja Lightscape zorganizowała #PodwieczorekwŁodzi, spotkanie w przestrzeni coworkingowej Smart Office z łódzkimi przedsiębiorcami, których pomysły i produkty stanowią wizytówkę kreatywnej Łodzi. Celem działań Agencji było zintegrowanie środowiska kreatywnego, stworzenie platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Patronem honorowym wydarzenia był Marszałek Województwa Łódzkiego a medialnym – portal przedsiebiorczosc.lodz.pl.


Lightscape we wrześniu 2017 roku rozpoczęła realizację działań dla Smart Office.Specjaliści agencji świadczą usługi z zakresu: prowadzenia relacji z mediami lokalnymi, pełnienia roli biura prasowego, prowadzenia komunikacji marki na Facebook’u oraz organizacji warsztatów z szeroko pojętej przedsiębiorczości a także spotkań networkingowych z lokalnymi przedsiębiorcami z branży kreatywnej.


Wraz z początkiem listopada 2017 roku, agencja nawiązała współpracę z kolejnym oddziałem Idea Hub w Polsce. Po pełnych sukcesów realizacjach specjalistów dla Idea Hub w Łodzi, rozpoczęto także działania dla oddziału poznańskiego.


© 2017

Created by Kamila Blecka 100 Sp. z o.o. www.kb-portfolio.eu